Sikkerhet om bord i båten

Båten er et sted der man kan nyte livet om bord, og man kan reise dit man måtte ønske. Friheten om bord i båten kan ikke sammenlignes med andre måter å reise på, men dermed er det også svært viktig at man har sikkerheten om bord i orden.

Det er viktig å sjekke at du har med deg alt du trenger for å kunne ferdes trygt på sjøen, og sikkerhetsutstyret må være tilpasset antall personer om bord i båten, og typen båt du har. Du bør alltid kontrollere at utstyret om bord i båten fungerer som det skal, og at du har med deg det viktige sikkerhetsutstyret før du legger fra kai.

Sikkerhetsutstyr

Her er noen eksempler på sikkerhetsutstyr som er nødvendig:

  1. Redningsvest eller flytevest: Det er nå påbudt å ha og bruke flytevest om bord i båter som er under åtte meter. Selv på korte turer skal flytevestene være med og på. Dette gjelder for alle båter som er definert som fritidsbåter. Dette kravet er selvsagt kommet for å forhindre drukningsulykker dersom uhellet først er ute.
  2. Førstehjelpsutstyr: Om bord i en båt kan det oppstå uhell som gjør at du har behov for førstehjelpsutstyr. Derfor skal du alltid ha førstehjelpsutstyr med deg om bord i båten, selv på korte turer.
  3. Brannslukningsutstyr: På alle motordrevne båter er det et krav om at brannslukningsutstyr skal være med om bord. Det er viktig at du har godkjent utstyr, og at du sjekker at utstyret virker som det skal og at du kan håndtere det dersom uhellet er ute. På båter som er større enn åtte meter, skal det være 2 brannslukningsapparater med.
  4. Nødsignalutstyr og lommelykt: Selv i de minste båtene – og også på redningsflåtene i større båter – er det viktig at du har med fungerende utstyr som gjør at du kan sende nødsignaler dersom du har behov for hjelp. En lommelykt kan fungere som nødsignal om natten, og du bør også lære deg nødsignalet for SOS.
  5. Årer: Dersom du går tom for drivstoff om bord i båten eller motoren på motorbåten stanser av andre årsaker, eller dersom det er for lite vind til å kunne dra nytte av seilene på seilbåten, kan det være nødvendig å måtte bruke årer. Derfor må du alltid ha med deg årer som kan brukes til å ro deg til land dersom du trenger det.
  6. Livline eller ekstra tau: Brukes både til fortøyning, slik at du ikke driver fra land, men også til å hjelpe mennesker som har falt over bord dersom dere er flere personer i båten. Ha alltid ekstra tau eller en livline om bord i båten.
  7. VHF- eller satelittradio: Hvis du har mulighet for det, bør du ha en radio i båten som kan brukes til å kontakte hjelp dersom du står i en nødsituasjon. Da vil du alltid kunne få kontakt med nærmeste mulige redningsmannskaper som kan hjelpe på så kort varsel som mulig.

Ta kontakt med din nærmeste båtforhandler for å få mer informasjon om hvilken type redningsutstyr som er påkrevet for din båt. Og med sikkerhetsutstyret i orden, vil du alltid kunne nyte livet om bord i båten din – trygt og sikkert!